ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
Başkan
Cevapliyor
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

YIKIM İŞİ

20/12/2017 15:00

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ KONFERANS SALONU, 29 EKİM MAHALLESİNDE BULUNAN GIDA BANKASI BİNASI, ASFALT ŞANTİYESİNİN YIKIM SONRASI ÇIKACAK GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

 

Madde 1- İşin Tanımı: Mülkiyeti Belediyemize Ait Şehitkamil Belediyesi Konferans Salonu, 29 Ekim Mahallesinde Bulunan Gıda Bankası Binası, Asfalt Şantiyesinin fen kurallarına ve yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine uygun şekilde iş makinası marifetiyle yıkımının yapılması ve enkazın idare tarafından gösterileceği yere (15 km mesafeye kadar)  nakledilmesinin Geri dönüşümlü malzeme karşılığı yapılması işi

 

Madde 2- İhale Usulü :2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Artırma Usulü

 

Madde 3- İhale Tarih, Yeri ve Saati: 20.12.2017 tarihinde saat 15:00’da Şehitkamil  Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 

Madde 4- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Açık artırma 105.459,24 TL bedel üzerinden yapılacaktır.

Geçici teminat bedeli 10.500,00 TL’dir.

 

Madde 4- İhaleye Katılım İçin İstenen Belgeler:

 A) Gerçek Kişiler

a) Dilekçe (Yıkıma ve yıkımdan çıkacak malzemenin yerini bildiğini ve  gördüğüne dair.)

b) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus müdürlüklerinden)

c) İmza Beyannamesi (Noter onaylı)

d) 10.500,00TL tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcunun olmadığına dair belge

f) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale 

    tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

h) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

ı)  Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı 

            

B) Tüzel Kişiler

a)     Dilekçe (Yıkıma ve yıkımdan çıkacak malzemenin yerini bildiğini ve gördüğüne dair.)

b)    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)     Ticari sicil gazetesi

d)    Noter onaylı İmza Sirküleri

e)    Vekaleten girecekler için vekâletname ve vekaleti alanın imza sirküleri  

f)    10.500,00 TL tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g)    İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcunun olmadığına dair belge

h)    Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

ı )    İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

j)     Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı   

                      

İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 20.12.2017 Çarşamba günü saat 12:00’ a kadar yukarda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz İhale servisine müracaat edebilirler.

İhale ile ilgili şartname bedeli 50,00TL’dir.

 

İsteklilere Duyurulur.