ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Arşiv Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma işleri Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Basın Yayın Müdürlüğü