Bilgi İşlem Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Basın Yayın Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma işleri Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Arşiv Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ