ETİK KOMİSYONU
 
Birliğimizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Birliğimiz bünyesinde Başkanlık Makamının 23/01/2020  tarihli Olur’u ile Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 

Etik Komisyonu Üyeleri

Konumu Adı Soyadı Ünvanı İletişim
Başkan Ceyda GÜRSEL Başkan Yardımcısı 444 27 02 / 2015
Üye M. Ali KORKMAZ Başkan Yardımcısı 444 27 02 / 2610
Üye Z.Zuhal ACAR İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 444 27 02 / 3350


 Etik Komisyonu Mevzuatı

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge