Mustafa Koyuncu
İşletme ve İştirakler Müdürü

 

Görev Tanımı:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Şehitkâmil İlçe Belediye Meclisince kabul edilmiş İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çalışma yönetmeliği çerçevesinde çalışan bir birimdir. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü belediyemize ait tüm gayrimenkullerin kiralama, ihale, sözleşme, kira tahakkuk, kira tahsilâtı ve kira takibini yapmaktadır. Ayrıca diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışmalarını etkin ve verimli olarak tasarruf ilkesi doğrultusunda devam ettirmektedir.

Tanıtım : Müdürlük
Adres : Şehitkamil Belediyesi
Telefon : 3232727 / 3370
Fax
Web Adresi : www.sehitkamil.bel.tr
Email :